Najnowsze wiadomości

Uprzejmie prosi się, wszystkich mieszkańców Wieliczki jak i innych, którzy są w posiadaniu zdjęć przedstawiających starą Wieliczkę ( szczególnie centrum miasta, przed 1945 r. ) oraz mają wolę ich udostępnienia na potrzeby Osiedla Śródmieście o zgłoszenie swoich propozycji. Czytaj więcej w wiadomości

Mocą uchwały Rady Osiedla Śródmieście do Urzędu Miasta i Gminy w Wielczce wpłynął wniosek dotyczący bezpieczeństwa w osiedlu Śródmieście. Wniosek ten dotyczył powstania posterunku policji w centrum miasta, zwiększenia ilości policyjnych patroli oraz większego bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Boża Wola. Czytaj więcej w wiadomości

We wrześniu ubiegłego roku Rada Osiedla Śródmieście zwróciła się z prośbą o rozpatrzenie wniosku mieszkańców Osiedla Śródmieście dotyczącego zamontowania kubłów na psie odchody na naszym Osiedlu. Czytaj więcej w linku.

Rada Osiedla Śródmieście podjęła uchwałą oraz przedstawiła w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce swoję propozycję do budżetu i realizacji w 2012 roku. W wiadomości znajduję się lista złożonych propozycji.

W treści wiadomości znajduję się treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, bedących własnością Gminy Wieliczka, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Na wniosek Komisji Statutowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, Rada Osiedla Śródmieście podjęła uchwałą oraz złożyła do Przewodniczącego Komisji Statutowej propozycję zmian w Statucie Osiedla Śródmieście.

Rada Osiedla Śródmieście pragnie poinformować mieszkańców, iż na prośbę Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce został sporządzony spis dróg i chodników w osiedlu Śródmieście, które zdaniem Rady nadają się do remontu lub poprawek. Propozycję te zostały złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce.

Rada Osiedla Środmieście podjęła uchwałę o wsparciu finansowym z budżetu Rady Osiedla dla dwóch szkół z terenu objętego Osiedlem Śródmieście. Kwotę 1000 zł otrzymały szkoły : Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego oraz Szkoła Podstawowa nr. 2

Rada Osiedla Śródmieście podjęła uchwałę w sprawie zakupu nowej huśtawki dla najmłodszych ( przystosowanej dla maluchów ) Wieliczan. Huśtawka zostanie zakupiona z budżetu Rady Osiedla Śródmieście oraz w najbliższym czasie zamontowana na Placu Zabaw przy Osiedlu Boża Wola.

W związku z tym, iż Gmina Wieliczka podpisała umowę o udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług z firmą Samorządowy Informator SMS Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, zapraszamy do zarejestrowania się i korzystania  w bezpłatnych serwisach informacyjnych w postaci wiadomości SMS.Po więcej informacji proszę kliknąć nagłówek wiadomości.

Dla wszystkich mieszkańców Osiedla Śródmieście stworzony został specjalny adres e-mail : kontakt@srodmiescie.wieliczka.eu Serdecznie zachęcamy do pisania do Rady Osiedla swoich wniosków, spraw, problemów i skarg.

Odwiedzin :
(c) Osiedle Środmieście - Administrator : Tomasz Broniowski