Propozycję remontów dróg i chodników

Rada Osiedla Śródmieście pragnie poinformować mieszkańców, iż na prośbę Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce został sporządzony spis dróg i chodników w osiedlu Śródmieście, które zdaniem Rady nadają się do remontu lub poprawek. Propozycję te zostały złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce.

Odwiedzin :
(c) Osiedle Środmieście - Administrator : Tomasz Broniowski