Zmiany w zasadach korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

W treści wiadomości znajduję się treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, bedących własnością Gminy Wieliczka, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Autor: TB
Odwiedzin :
(c) Osiedle Środmieście - Administrator : Tomasz Broniowski