Wsparcie dla szkół

Rada Osiedla Środmieście podjęła uchwałę o wsparciu finansowym z budżetu Rady Osiedla dla dwóch szkół z terenu objętego Osiedlem Śródmieście. Kwotę 1000 zł otrzymały szkoły : Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego oraz Szkoła Podstawowa nr. 2

Odwiedzin :
(c) Osiedle Środmieście - Administrator : Tomasz Broniowski