Propozycję Osiedla Rady Śródmieście do budżetu Gminy na 2012 rok

Rada Osiedla Śródmieście podjęła uchwałą oraz przedstawiła w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce swoję propozycję do budżetu i realizacji w 2012 roku. W wiadomości znajduję się lista złożonych propozycji.

Rada Osiedla Śródmieście uchwala, co następuję :

uchwala się n/w propozycje osiedla Śródmieście do budżetu Gminy Wieliczka na 2012 rok :

1. Dokończenie prac na tereniu placu zabaw zlokalizowanego na osiedlu Boża Wola ( wykonanie boiska wielofunkcyjnego na podłożu gumowym,monitoring i doświetlenie placu )

2. Wykonanie placu zabaw przy blokach przy ulicy Dembowskiego

3. Rewitalizacja terenu przy Szkole Podstawowej nr. 2 ze szczególnym uwzględnieniem remontu nawierzchni alejek z infrastrukturą ( kosze na śmieci, lampy oświetleniowe, ławki, altany i plac zabaw dla 5 i 6 latków )

4. Wykonanie zatoczki autobusowej dla autobusów szkolnych przy Szkole Podstawowej nr. 2

5. Rewitalizacja terenu Dworca Kolejowego w centrum Wieliczki

6. Dostosowanie chodników i przejść dla osób niepełnosprawnych

7. Wykonanie alejki przez skwer przy skrzyżowaniu ulic Daniłowicza i Górsko

8. Wykonanie odwodnienia i remontu traktu pieszego od Dworca autobusowego do hotelu Turówka wzdłuż torów kolejowych

9. Wykonanie kanalizacji ulicy Wąskiej

10. Wykonanie oświetlenia pod wiaduktem na ulicy Goliana

11. Wykonanie remontu Placu Targowego ( Bednarka )

12. Montaż koszy na ulicach : Aywasa, Goliana, Seraf, Reymonta, Wąska, Sienkiewicza i Kopernika

13. Montaż koszy na odchody zwierzęce w Osiedlu Śródmieście

 

Propozycję te zostały przyjętę uchwałą Rady Osiedla dnia 22.09.2011 roku oraz złożone w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka.

Autor: TB
Odwiedzin :
(c) Osiedle Środmieście - Administrator : Tomasz Broniowski